2018 aasta kevadel oli HKHK arendusosakonnal põhjust rõõmustada kui saabus teade, et SA Archimedesesse esitatud täiskasvanu-hariduse teemalise projekti „Adult Education – It’s Never too Late to Learn“ (AdELe) taotlus sai rahastuse ning järgneva kahe aasta jooksul on võimalik saada rahvusvahelist kogemust ka täiskasvanuhariduse valdkonnas. Juba siis oli Haapsalu Kutsehariduskeskusel selge, et õppijate profiil koolis on muutumas. Järjest enam tuli kutsehariduse tasemeõppesse õppima täiskasvanuid ning suurenenud oli täienduskoolituste osakaal. Muutunud olukord viiski kooli koostööprojekti planeerimise ja esitamiseni, eesmärgiga uurida, millised on teiste EL maade kogemused ja praktikad.

Viie Euroopa riigi täiskasvanuharidust pakkuvad koolitusasutused said märtsis lõppenud arendusprojekti kaudu uusi kogemusi ja praktikaid, kuidas erinevaid täiskasvanute gruppe tulemusrikka õppimise juurde tuua. Samuti ka seda, kuidas neid õppel hoida, milliseid õppeprogramme neile pakkuda ning kuidas õige keskkond võib luua eeldused edukaks õppimiseks.

Miks täiskasvanud üldse õpivad ja mis neile õppimise juures meeldibmotiveerib ja innustab? Millised on täna eluks ja tööks vajalikud oskused ja milline on siin õppija, kooli või õpikeskkonna roll? Selgus, et Haapsalu Kutsehariduskeskuse seatud küsimused pakkusid huvi veel nii mõnelegi sarnases olukorras olevale koolitusasutusele Euroopas. Partnerid leidsime EPALE keskkonna kaudu, partneriteks said erinevad haridusorganisatsioonid Itaaliast, Horvaatiast, Hollandist ja Kreekast.

Tehes täna tagasivaatavat kokkuvõtet partnerite tagasisidele tuginedes, jäid silma mitmed konkreetsed õpikogemuste näited ja praktikad. Eestlaseid tõid esile erinevate organisatsioonide koostöö ja omavalitsuste suurema kaasatuse teistes riikides, vabatahtlike kasutamise õppetöös. Sotsiaalse ettevõtluse näiteid demonstreeris Itaalia Mantova piirkonna kool, näidates tekstiiliettevõtet Lubiam, mis on loonud toetavad meetmed peredele, näiteks lastehoid. Ettevõtte töökultuur toetab igati töö- ja pereelu ühildamise erinevaid võimalusi, mis aitab ka töötajatel osaleda koolitustel. Itaalias külastasime ka moodsat loomeettevõtet või inkubaatorit R84 – MULTIFACTORY, mis on pidevalt muutuv ja õppiv keskkond, koondades erineva valdkonna väikeettevõtjad. Eriline loominguline sünergia majas toetab koostööd ja teineteiselt õppimist ettevõtjatena. Nii sünnivad head ideed!

Täiskasvanute õpimotivatsiooni ja ka probleemide sarnaseid jooni märkasime kõigis maades, kuid erinevusi on õpikeskkondadesmeetodites ja üldistes regulatsioonides. OECD (2013) määratluse alusel hõlmab õpikeskkond õpperuumi, aga tegu võib olla ka laiema keskkonnaga, näiteks nurgakesega avalikus paigas, raamatukoguga, linnaruumiga, pargiga või matkarajaga. Avatud õpikeskkond peaks olema koht, kus nii õpetaja ja õpilane on pühendunud õppimisele ning nad mõlemad võivad mõtestada end õppijatena. Õpikeskkond peab õppijat tema teel toetama ja õppimist soodustama.

Aile Nõupuu, Haapsalu Kutsehariduskeskuse arendusdirektor:  “Väikese kooli võimalused võivad olla Eestis piiratud. Vahva oli näha Hollandis, Haagi linnaraamatukogus õppimas keeleõppe gruppe või siis vanaisa lapselapsele tähti õpetamas ja raamatut lugemas. Raamatukogud ongi päriselt kogukonna keskused ja pakuvad neile inimestele erinevaid teenuseid. Seda keskkonda kasutavad ka koolituste pakkujad. Nii läheb kool inimesele sammu lähemale”. Hollandi täiskasvanute koolitajad mõtlevad nii-öelda kastist välja. Õppekäikudel osalejatele tutvustati koostööd ettevõtetega erineval tasandil.  ROC Mondriaan on kutsehariduskeskus, kus kooli juures töötas innovatsioonikeskus ja ettevõtjatel on huvi seal oma töötajaid koolitada, sest  ainult nii  sünnivad vajalikud ja uuenduslikud õppekavad.  Aga nägime ka jalgrattatöökoda Leren Doen, kus koolitee katkestanud noored igapäevaselt tööga raha teenisid. Teisel korrusel, teenindusruumide kohal, said nad jätkata katkenud õpiteed.

Horvaatia õppereis pakkus osalenud õpetajatele ja spetsialistidele mõtteainest turundusteemadel. Kas koolitaja on ise turundaja või pigem mitte? Kuidas jõuda keerulisemate sihtgruppideni just neid kõnetava sõnumiga ning millised on kaasaegsed turunduskanalid ja analüüsivõimalused.  Hoolimata projekti lõppu riivanud reisikeelust, toimus edukalt virtuaalruumis digivahendite ja -keskkondade õpe Eesti juhtimisel ning Kreeka partneri korraldatud seminar haavatavate gruppide toetava õpetamise kohta. Olukord sundis meid kohanema ja õpitut kohe praktiseerima. Eesti puhul toodi esile tugevustena kaasaegset ja õppijasõbralikku keskkonda, paindlikkust, koostöö ja organiseerimise võimekust. Hollandlasi liigutas Haapsalu Kutsehariduskeskuse pidulik lõpuaktus, mis võtab kokku täiskasvanud õppija rõõmud ja väljakutsed sellel teekonnal.

Saadud kogemus on kokku korjatud koostööprojekti kodulehele ​„Adult Learning – It’s Never too Late to Learn“. Teadmised ja jätkusuutlikkus on talletatud kodulehel virtuaalse Toolbox’ina, mis annab edasi kogutud parimad praktikad ja võimaldab ideid kasutusele võtta. Keeleõpetaja Laura Brazzabeni Itaaliast võttis projekti kokku sõnadega: „Väga kasulik oli andragoogikaalane seminar, rääkides erinevatest  metoodikatest, mida ja millal õppes kasutada. Kahju, et olukord muutus ja pandeemia piirid sulges. Õppisime lisaks formaalsele õppele ka suheldes kohvipauside ajal, ühistel lõunasöökidel ja õhtustel jalutuskäikudel, saades niimoodi ülevaate koolidest, õpetamisest ja maa kultuurist laiemalt. Tänaseks on pandeemia muutnud meie vaateid digiõppe osas- näen siin kindlasti ideid ja jätkuprojekti võimalust!“ Parafraseerides Kreeka esindajat lõppseminaril, võib öelda, et iga lõpp on vaid uue algus.

Projekt algas Eestis 2018 aasta Novembris ning esimese ühise koostöö katsetusena maalisid osalejad suure pildi, kus iga riik kujutas midagi talle iseloomulikku, mida kindlasti partneritele projektikohtumist korraldades näidata soovib. Tahtsime samamoodi ka lõpetada ning seekordne kunstiteos valmis veebivahendite toel, kuhu iga riik omakeelselt projekti nime „Õppida ei ole kunagi hilja“ juurde kirjutas.

Õppereisidel ja seminaridel osalesid  Horvaatiast Ustanova za obrazovanje odraslih DanteKreekast kutseõppekeskus ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA ja Hollandist regionaalne kutsehariduskeskus ROC Mondriaan  ning Itaaliast Formazione Mantova (For.Ma), mis on samuti regionaalne kutse- ja täiskasvanuõppe keskuste ühendus. Projekti juhtis Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Ingrit Kera, HKHK koolitusjuht

Artikkel on avaldatud ka täiskasvanuhariduse platvormil EPALE

Projekti ingliskeelset kodulehte saad vaadata SIIT

Projektis osalenud HKHK töötajate muljeid saad lugeda eestikeelsest BLOGIST