Sellel õppeaastal on HKHK-s käsil mitu uut, põnevat Erasmus+ koostööprojekti. „Juggle – Creative ways to develop key competencies of lifelong learning“ (Loomingulised viisid elukestva õppe võtmepädevuste arendamiseks) on soome partnerite juhitud projekt, mis käsitleb loovaid pedagoogilisi meetodeidkaasavat lähenemist ja kastist välja mõtlemise arendamist erivajadustega õppijate õpetamisel.

Lisaks projekti ellukutsunud LIVE kolledžile Soomest, osalevad projektis veel kutseõppeasutused PoolastIirimaalt ja Hollandist ning Soomes tegutsev Circus Magenda. Kahe aasta jooksul toimuvad osalevatele õpetajatele projektikohtumisd mitmetel teemadel – Iirimaal tegeletakse õuesõppe võimalustega, Hollandi partnerite eestvedamisel vaadeldakse lähemalt, kuidas teatrit ja tantsu õppetööse rakendada, Poola käsitleb mängustamise võimalusi ning HKHK teemaks on digiõppe kaasamine. Igal projektikohtumisel teeb Circus Magenda kooli töötajatele workshopi ning praktilise tegevuse käigus saab osaleja järgi proovida, mis ühist on õpetamisel ja tsirkusel.

Projekti käigus läbiviidava uurimistöö tulemusel koostatakse õpetajatele loovate meetoditega töötamiseks ühine juhtmaterjalide kogumik ning praktiliste ülesannete kogu, mis hõlmab kõiki projekti teemasid..

Esimene projektikohtumine toimus 26.-28. mail Zoomi vahendusel. Kohtumise eesmärk oli kirjeldada GAMIFICATION’i (ehk mängustamine) ja GAME BASED LEARNING (ehk mängupõhise õpe) omadusi ja lisaks uurida, kuidas rakendada mänge positiivsemas ja õppijakesksemas õpetamises.

Koolitust viisid läbi Poola organisatsiooni MODE liikmed Marta Kanarkiewicz ja Paweł Burzała. Meie, Liisi Karydi ja Margit Ojaots esindasime Haapsalu Kutsehariduskeskust. Lisaks Eestile ja Poolale olid esindatud riikide seas ka Soome ja Iirimaa.  Koostööd tegime  Silja Kyytineni ja Antti Leinoneniga Soomest, (organisatsioon Sirkus Magenta`st), Hanna, Tuula, Satu, Ville Vuohtoniemi samuti Soomest (organisatsioonist Live In), Tomas Ayleward`iga Iirimaalt, (organisatsioon MTU) ja Philip`ga samuti  Iirimaalt (organisatsioonist SJOG).

Esimesel koolituspäeval räägiti ja arutati lahti mängustamise ja mängupõhise õppe  teooria ning sarnasused ja erinevused partnerkoolides. Töögruppides jagasime kogemusi ja ideid,  kuidas rakendada mängulisust, et erinevat sisu edasi anda. Eriti oluliseks pidasime õppija isiklikku arengut ja suhtlemisoskuste omandamist läbi mänguliste tööülesannete. Teine koolituspäev oli reserveeritud iseseisva rühmatöö jaoks – iga riigi meeskonnad pidid looma mängustamise raamidee ühe õppeaine või tegevuse jaoks. Kolmandal päeval täiustasime oma ideid ja esitlesime neid teistele.

Kõige põnevam oli tutvuda uute inimestega ning saada teada, millega nende organisatsioonid tegelevad. Kuigi kohtusime vaid Zoomi vahendusel, oli tunda sünergiat osalejate vahel. Nüüd ei jää muud üle, kui oma loodud ideega kooli siseselt edasi minna ja loota, et järgmised kohtumised saame teha juba partnerkoolides kohapeal.

Margit Ojaots ja Liisi Karydi