Erasmus+ Digital Treasure box, HKHKSügisel algas HKHK-s Erasmus+ projekt „Digital Treasure Box“, mis keskendub suures osas sellele, kuidas toitlustuserialade õpilased ja õpetajad erialaseid ja digioskusi kokku liites ennast internetimaailmas kodusemalt tunneksid. Esimene kohtumine partneritega Austriast, Ungarist, Itaaliast, Leedust ja Soomest toimus veebi vahendusel juba oktoobris, kus kõigi riikide osalejad omavahel tuttavaks said ja distantsõppekogemusi jagasid.

HKHK ette valmistada jäi projekti järgmine kohtumine toidufotograafia,  kokandusvideote ja turundusmaterjalide loomise teemal. Viimase aasta jooksul on veebilahenduste teemadega kokku puutunud iga toitlustuseriala õpetaja ning HKHK-s on kogunenud palju kogemusi, mida teistega jagada. Hea oli tõdeda, et hakkasime videote tegemist ja erinevate veebipõhiste keskkondade kasutamist õppima juba palju varem ning see on andnud meie õpetajatele kindlasti suurema kindlustunde ja tugeva alustoe, kust edasi liikuda.

Järjest aktuaalsemaks on toitlustuserialadel tegutsevate inimeste jaoks muutunud oma kaunite saavutuste jäädvustamine. Köögis tegutsedes ei ole ju alati palju aega, et tabada just see moment kui toit taldrikule jõuab. Sageli puuduvad ka teadmised, kuidas säilitada pildil see isuäratav visuaal, mida silmad näevad, kuidas püüda õiget valgust ja leida sobiv taust. Selleks kutsusime veebivahendusel meid õpetama toidufotograaf Katrin Pressi firmast Harilik Pliiats, kes suutis rahvusvahelisele seltskonnale kolme päevaga toidufotograafia alustõed selgeks teha.

Kõik osalejad said ka päriselt koduülesannetega kätt proovida ning viimases tunnis andis õpetaja iga tehtud foto kohta põhjaliku tagasiside. Kokkuvõttes sündis üks ilus kaustatäis isuäratavaid kunstiteoseid ning rahvusvahelisel seltskonnal jätkus õpetaja Katrinile palju kiidusõnu. Lisaks said osalejad kaasa ka kogu koolituse materjalid ja videod, et õpitut korrata ning edaspidises töös rakendada.

Kolme tööka veebipäeva jooksul jagasid oma kogemusi ka HKHK õpetajad. Kokandusõpetaja Taavi Kuusik tutvustas teistele distantsõppe ajal sündinud erialaseid videoid ning veebitundides õpilaste poolt tehtut. Kuna Taavi kogus kõik õpilaste õppeprotsessi jooksul kodustes tingimustes läbi tehtud toitude videod Padletisse, said ka projektipartnerid uusi ideid juurde.

Selleks, et videotegemise ideid ka ellu rakendada, tegi IT õpetaja Valdo Nõlvak põhjaliku ülevaate, kuidas kasutada telefonis videote kokku monteerimiseks Filmora äppi. Lihtsamate lahenduste leidmiseks tutvustas projektijuht Heli Heimo erinevaid äppe fotokollaažide tegemiseks. Selliseid oskusi läheb vaja näiteks sotisaalmeediasse postituste tegemisel või posterite ja reklaamlehtede kujundamisel. Viimasel päeval toimunud Canva keskkonna koolitus andis uusi teadmisi menüüde ja retseptide kujundamisest ning oma uute oskuste kasutamisest Instagrammi ja Facebooki postituste loomisel.

Kõik need oskused saavad ka projektitegevuste jooksul kasutusele võetud, sest projekti tulemusena valmib Digitaalne Aaretelaegas (Digital Treasure Box), kuhu kogutakse ühiselt tehtud retseptid, menüüd, fotod ja videod.