Erasmus+ Adult Education - It's Never too Late to Learn (AdELe)Vaatamata sellele, et rasked ajad on esitanud väljakutseid uuteks lahendusteks, on Erasmus+ projekt “Adult Education – It’s Never too Late to Learn” (AdELe) jõudnud viimase projektikohtumiseni, mille ettevalmistajaks ja läbiviijaks on Kutsehariduse- ja elukestva õppe keskus ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA Kreekast. Kohtumise teemaks on seekord “Väheste oskuste ja madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute õpetamisest.”

Veebikohtumised nõuavad alati hoopis teistsugust lähenemist ning seetõttu väga põhjalikku ettevalmistust. Puudub ju võimalus kõike ise tunnetada, näha ja osa saada ning kõik sõltub ka netikiirusest, osalejate keeleoskusest ja ajakavadest, mis igalühel lisaks projektitööle taustal jooksevad. Seetõttu olime kõik väga rahul kreeka partneri korraldatud seminariga täiskasvanud õppijate eripäradest ja nendega arvestamisest õppeprotsessis fookusega väheste oskuste ja madala kvalifikatsiooniga täiskasvanud õppijaile.

Esimesel päeval tegid kõik partnerkoolid ka ülevaate, kuidas nende riigis selle teemaga tegeletakse ning selle põhjal saime ülevaate sarnasustest ja erinevustest. Kõik sellised materjalid oleme kokku kogunud oma kodulehele, et ka edaspidi neid kasutada saaks.

Iseseisva tööna valmistasid osalejad ette tunnikava, et õpitud teadmisi ja metoodikaid ka ellu rakendada ja järgi proovida. Viimasel päeval tutvustasime tehtud töid. Eriti meeldejäävad olid horvaatia ja hollandi partnerite tunnikavad, sest need kaasasid ka kõik teised tunnist osa võtma. Tõepoolest, veebitund on palju huvitavam, kui arvestatakse ka õppijate poolset panust, nende emotsioone ja vastupidamisvõimet. Hea täiskasvanute koolitaja peab oskama seda kõike arvesse võtta.

Kõik tunnikavad ja seminarimaterjalid on kättesaadavad AdELe toolboxis.