Selle kooliaasta viimane projektisôit, viis neli HKHK ôpetajat ja neli ôpilast Hispaaniasse, Talaverasse, kus toimub keskkonnahoiu- ja säästlikkuse teemalise Erasmus K2 + projekti “Sustainability in Vocational Education” (SIVE), esimene kohtumine. Projekti juhib Cork Education and Training Board Iirimaalt ning partnereid on peale meie veel Leedust, Hispaaniast, Saksamaalt ja Türgist. Esmalt pidid kôik osalejad tutvustama, kuidas nende kutsekoolis tegeletakse prügimajanduse, energiasäästlikkuse ja jäätmete ümbertöötlemisega ning analüüsima, mida saaks paremini teha. Teistel päevadel on samuti programm väga pônev, külastatakse Keskonnahariduse keskust, tehakse loodusmatku ning tutvutakse iidsete veereservuaaridega. Igast riigist osalevad ôpetajate kôrval ka ôpilased, mis annab noortele vôimaluse leida uusi sôpru, harjutada ingliskeelset suhtlemist ja avardada silmaringi.