Kandideeri välispraktikale!

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 20. oktoober 2018

KLIKI ja LOE TÄPSEMALT 🙂

 

Kandideerida saavad nii põhikoolijärgsed kui täiskasvanud õppijad.

Praktikad toimuvad HKHK projekti “Uued oskused – uued võimalused” raames, mida rahastab Erasmus+ programm.

Praktika kestab 4 nädalat (tekstiilierialdel 3 nädalat). 

Austria (veebruar/märts 2019) – K-17 ja/või (2019 kevadel M-17 teeninduspraktika, hea oleks väike saksa keele oskus)

London (praktika aeg täpsustub vastavalt kandideerinutele, tõenäoliselt teine poolaasta) – KO-17; K-17; M-17; M-16;

London (kevad 2019 – märtsi lõpp/aprill/mai) IT-16, IT-17, BT-16; BT-17; RP-17; RP-18; HT-18 (hooldustööl Inglismaal nõutav eelnev erialane töökogemus)

Taani  – HT-18 (soovitatav eelnev erialane töökogemus)

Hispaania (kevad 2019) – M-17; V-17

Prantsusmaa – T-17  ja MR-16 /MR-17

Soome – PM-18 ja tekstiili ja käsitööerialad  (talv 2019, kokkuleppel)/ samuti ehitus-viimistluserialad (kevad 2019)

Poola – MR-16, MR-17 ja/või KR-18 (talv/kevad 2019)

Iirimaa ja Malta – M-17 (kevad 2019) ja LG 2018 – loodusgiidid saavad kandideerida 2019 aasta suveks (algusega juuni lõpust) – soovin teada teie valmisolekut ja huvipakkuvaid riike (pange avaldusse kirja)  – teie soovid saab uude projekti sisse kirjutada.

Praktikate ajad võivad veidike muutuda. Kui vähegi võimalik, katsume sättida kõik praktikad vastavusse teie õppekavajärgsete praktikate aegadega. Riikide ja erialade lõikes võib ka väikeseid muudatusi ette tulla, see sõltub kandideerinute arvust. SINUGA VÕETAKSE ÜHENDUST.

Kandideeri kindlasti kui oled julge, ettevõtlik, iseseisev ja sul on soov saada uusi kogemusi ning ennast proovile panna täiesti teistsuguses olukorras. Julguse saamiseks loe teiste HKHK õpilaste kogemusi meie rahvusvaheliste suhete veebilehelt.

MIDA PEAKSIN VEEL TEADMA?

KANDIDEERIN PRAKTIKALE 

Kui on küsimusi, siis kirjuta: heli.heimo@hkhk.edu.ee