HKHK osaleb kaheaastases Erasmus+ koostööprojektis Re-evaluating Digital Technology to Enhance  Learning (RED)”, kus koos partneritega Iirimaalt, Hispaaniast, Saksamaalt, Rumeeniast ja Türgist otsitakse parimaid võimalusi digivahendite kasutamiseks õppetöös. Kõikidel partneritel on digivahendite õppetöös kasutamises kogemusi ning projekti käigus tahetakse leida parimaid viise, kuidas juba olemasolevaid võimalusi efektiivsemalt kasutada. 

Novembri viimasel nädalal toimunud esimesel kohtumisel Hispaanias arutasid kõikide riikide projektijuhid projekti eesmärke ja eelseisvate projektitegevuste sisu ning projektis osalejate poolt ettevalmistatavaid ülesandeid. Esmalt lepiti kokku kõigis osalevates organisatsioonides kasutusel olevate digivahendite kaardistamine, et järgmisel kohtumisel Rumeenias saaks vaadelda, millised vahendid sobivad paremini erinevate õpistiilide jaoks.

Projekti jooksul viib iga osalejariik läbi kohtumise, kus rahvusvahelises seltskonnas tutvutakse digivahendite õppetöösse rakendamisega erineva nurga alt. HKHK korraldada on kohtumine 2019 aasta novembris ning meie teemaks on digivahendite kasutamine erivajadustega ja õpiraskustega õppijate toetamiseks. Igal kohtumisel saab osaleda 4 õpetajat igast riigist ning kahel kohtumisel on tegevustesse kaasatud ka õpilased.

Hispaania kohtumise järgselt võib öelda, et kaks järgmist õppeaastat tulevad põnevad ja väljakutseid pakkuvad ning HKHK on jällegi rikastanud oma suurt sõpruskoolide hulka ning asunud tegelema asjakohase valdkonnaga. HKHK õpetajad on juba mitu aastat kooli haridustehnoloog Airi Aaviku juhtimisel oma digihariduslikke teadmisi täiendanud ning nüüd on neil võimalus end ka rahvusvahelises töös proovile panna.

Hispaania fotosid saab vaadata SIIT

Hispaanias käisid Heli Heimo ja Airi Aavik, kes rääkisid esimesest projektikohtumisesest ja oma muljetest ka online esitluses.

KUULA HELI JA AIRI HISPAANIA MULJEID SIIT.