HKHK-s on täna külas uued partnerid Ungarist. See on meie esimene kord teha koostööd ungari kooliga ning loodame, et siit areneb välja pikaajaline ja tôhus partnerlus nii ôpilaste praktikate kui ôpetajate ôpirännete vallas. Istudes koos ja arutades kutsehariduse seisu kummaski riigis, tuli välja paljugi ühist, kuid samuti ka mitmeid erinevusi. Ungaris peavad noored oma valiku tegema juba kaheksanda klassi järgselt, aga koolitee kutsehariduses kestab samuti kolm aastat. Ôpetajate paindlikkus valida ôppetööks sobivad materjalid ja meetodid tundub Ungaris olema rohkem reglementeeritud.

Külalistele avaldas muljet valgusküllane ja rôômsavärviline koolimaja ja puhtad ja uue sisustusega klassiruumid. HKHK-t külastasid kooli direktor, kaks asedirektorit, teenindusjuht ja kaks välissuhete eest vastutavat koordinaatorit. Homme on plaanis vaatama minna ka HKHK koostööpartneritest ettevôtteid ja panna paika edasised ühised plaanid.

Leidsime ka kinnitust sellele, et oleme samast soome-ugri keelepuust ning vaatamata vähestele ühistele sõnadele, on ungari keel samuti kääneterohke ja samamoodi üles ehitatud.