HKHK rahvusvahelised suhted on kestnud juba üle kümne aasta. Selle aja jooksul on elluviidud erinevaid projekte Leonardo da Vinci, Nordplus Juniori, Grundtvig’i, Interreg’i ja Erasmus+ programmide toetusel. HKHK-l on välispartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal osaleb välisprojektides rohkem kui 50 õpilast ning vähemalt 10 töötajat.

2016 aastal tunnustati HKHK võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga, mis aitab kaasa kooli edaspidisele rahvusvahelistumisele ning pakub nii õpilastele kui töötajatele võimalusi rahvusvaheliseks enesearendamiseks ja koostööks teiste euroopa kutsekoolidega. 2017 – 2019 viib HKHK ellu Erasmus+ õpirändeprojektiUued oskused – uued võimalused“. Projekti toel saavad 108 HKHK õpilast sooritada erialase praktika välisriigis, 6 HKHK kutseõpetajat stažeerida euroopa partnerkoolide juures ning 12 töötajat täiendada oma erialaseid oskusi õpirännetest osa võttes. Samal ajal osaleb kool ka Erasmus+ strateegilise koostöö projektisCulinary trip through Europe” ning Interreg Central Baltic Eesti ja Soome terviseteemalises ühisprojektis.

Äsja lõppesid Erasmus+ õpilaste välispraktikate projektParimaid praktikaid Euroopast“, õpetajate Erasmus+ projektÕppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu” ning NordPlus Junior’iPromote tolerance – celebrate diversity

TAGASI  ESILEHELE