Erasmus+ täiskasvanuhariduse projekt AdELeHKHK-s said kokku 5 riigi täiskasvanuhariduse esindajad Hollandist, Kreekast, Itaaliast, Horvaatiast ja Eestist. Algas Erasmus+ K2 koostööprojekt “ – It’s never too late to learn (AdELe). Kahe aasta jooksul vahetatakse kogemusi ning tutvutakse eri riikide täiskasvanuharidusega. Projekti eestvedajaks on Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Projekti koordinaatorid kõigist partnerriikidest veetsid HKHK-s 3 suurepärast päeva, kus tutvuti, arutati põhjalikult läbi projekti tegevused, pandi paika kohtumiste ajakava ning jõuti üheskoos ka oma mõtted ühisele maalile maalida.

Projektiga saavad HKHK täiskasvanuhariduse korraldajad ja õpetajad kahe aasta jooksul teadmisi ja oskusi mitmetel väga vajalikel teemadel nagu näiteks täiskasvanute kursuste ülesehitamine ja planeerimine, koostöö ettevõtetega, kursuste müük ja turundus, sihtgruppideni jõudmine ning digitehnoloogia kasutamine täiskasvanuhariduse parendamiseks.

HKHK-s toimunud kohtumise fotosid saab vaadta SIIT