Erasmus+ Digital Treasure BoxEelmisel õppeaastal alanud Erasmus+ projekt „Digital Treasure Box“, mis keskendub kokanduserialade õpetajate ja õpilaste digitaalsete oskuste arendamisele, sai lõpuks esmakordselt päriselt kokku Austrias – projekti koordineerivas toitlustus- ja hotellikoolis Fachberufsscule Warmbad Villachis. HKHK-t esindas kohtumisel meie majutus- turismi- ja toitlustusosakonna juhataja Enna Kallasvee, kelle vedada ongi HKHK-s projekti sisuline pool.

Seni olid projekti koordinaatorid kohtunud vaid veebi vahendusel ning osalenud online workshopides, et projektitegevused käima lükata. Veebruaris läbiti koos ka toidufotograafia kursus ning prooviti kätt videote tegemisel ning menüüde ja retseptide kujundamisel. Suur rõõm oli sellel sügisel tõdeda, et nüüd lõpuks on võimalik korraldada ka päris näost-näkku kohtumine ning neil, kes eelmises ühises Erasmus+ projektis kaasa ei löönud, oli esmakordselt võimalus ka omavahel tuttavaks saada.

Kuna projekt on tänu maailmas valitsevale Covid-pandeemiale saanud tegevuste elluviimiseks pikendust, vaadati kõigepealt üle uued ajakavad, et neid kõigi partnerite tööde ja tegemistega sobitada. Tähtsaks osaks Digi TB projektis on loomulikult kõiksugused digilahendused, põnevad veebikeskkonnad ning uute online võimaluste leidmine, et õppetööd toitlustus- ja teeninduserialasid mitmekesisemaks muuta. Seepärast lepiti juba esimesel veebikohtumisel kokku, et projekti töökeskkonnaks saab E-Twinning keskkond.

Austria kohtumisel arutleti ka projekti visuaalsemaks muutmise võimalusi ning otsustati,  et projekti lõpptulemus  – digitaalne aaretelaegas (Digital Treasure Box), kuhu kogutakse kõik vajalikud lingid, pildid, videod ja infomaterjalid, on kõigile huvilistele kättesaadav projekti E-Twinning’u lehelt. Aaretelaegas ongi projekti digitaalne retseptikogu, mida täiendatakse uute projektikohtumiste käigus ning iga partnerkool lisab sinna materjalid tema ettevalmistatud kohtumisel  tehtavate  toitude valmistamise,  serveerimise  ja  koostisosade  kohta. Vähemalt kahe toidu valmistamise, serveerimise ja teenindamise kohta  tehakse maksimaalselt kaheminutilised videod.

Samuti teeb  iga kool kokkusaamisest kokkuvõtte ja avaldab selle kohalikus meedias. Kõik meedias avaldatud lood kogutakse samuti E-Twinning’u projekti lehele kokku, et Aaretelaegas oleks suurem, mitmekeelsem ja erialaselt rikkalikum.

Digital Treasure Box’i projekti järgmisel kohtumisel, mis leiab aset juba selle aasta novembris, osalevad ka partnerkoolide õpilased, kes saavad rahvusvahelises seltskonnas kokata, uusi meetodeid omandada ning samuti ka oma digioskusi täiendada. Lisaks Austriale on projektipartneriteks teenindus- ja toitlustuserialasid õpetavad koolid Itaaliast, Ungarist, Soomest ja Leedust.