HKHK_projektidHKHK-s olid täna külas õpetajad Ungari kutsekoolist GFF Békési Szakképző Iskola, kes Erasmus+ programmi raames tutvuvad eesti kutseharidusega ning eriti just täiskasvanute kutseõppega. Ungari õpetajaid vastuvõttev Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ETKA Andras suunas külalised meie kooli just seetõttu, et HKHK-s on täiskasvanute osakaal iga aastaga suurenenud ning erialade valik laienenud.

Ungaris on senini täiskasvanute ja põhikoolijärgsete õpilaste kutseõpe lahus olnud ning kuna sellest aastast on valdkonda planeeritud mitmeid uuendusi, käiakse ka uudistamas, kuidas teistes riikides toimetatakse. Ühise laua ääres arutati, kuidas mõlemas riigis jõutakse täiskasvanud õppijaini ning miks sageli õpitee poolikuks jääb. Samuti arutati õpetajate erialaste oskuste tõstmist, ja hindamist, erinevate erivajadustega õppijate toetamist ja ühiseid koostöö võimalusi järgmiste projektide raames.