HKHK-RED-projektiga-TürgisHaapsalu Kutsehariduskeskuse õpetajatest ja õpilastest koosnev projektitiim käis Erasmus+ projektiga RED Türgis digiõppe kogemusi jagamas. Erasmus+ projekti Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning (RED) kohtumine Kusadasi linnas Türgis. Vaatamata keerulisele ajale maailmas, seoses COVID-19 levikuga, olid kohale tulnud kõik projekti partnerid Iirimaalt, Rumeeniast ja Saksamaalt.

Kohtumisel jagati õpetajate ja õpilastega kogemusi distantsõppe läbiviimisest. Arutleti selle üle, mis distantsõppe tõttu tunniandmises ja õppimises muutunud on ning millised muutused õppe läbiviimises jäävad kasutusse ka tulevikus. Meie kooli õpetajatest tegi ettekande teemal The classroom post COVID-19 õp Liis Rüü, kes rääkis, kuidas distantsõpe Eesti koolides alguse sai, kuidas kaks viimast õppeaastat on muutnud õppetundides kasutatavaid meetodeid (sh digivahendite valikut) ning mida tulevik klassiruumi tuua võiks.

Viiruse ohu tõttu ei saanud me külastada kohalikku kooli, seega tuli igal meeskonnal läbi viia ka üks õppetund meie majutuskoha konverentsiruumis. Eesti grupist esines õp Margit Ojaots, kes viis läbi matemaatika tunni teemal “Valuuta.” Interaktiivne 20 min pikkune tund oli publikut kaasahaarav.

HKHK õpetajatest olid Türgis veel Leelo Alasi ja Jana Koel, kes on olnud antud projektiga seotud juba läbi eelmiste kohtumiste Rumeenias ning Hispaanias. Varasematel kohtumistel oli rõhuasetus suunatud õpistiilidele ning eesmärgistatud digivahendite kasutusele tundides. 2019 novembris, mil projekti inimesed HKHKd külastasid, keskenduti erivajadustega õpilaste arendamisele läbi digivahendite.

Ka õpilased said võimaluse esineda. Nimelt, huvitas partnereid väga, mida projektis osalenud õpilased distantsõppest arvavad, kuidas õppega raskel ajal toime tulid, mida sooviksid muuta või ka edaspidi koolielu osana näha. Emma Marta Tammeti, Liilo Hannuse (M-20), Mariliisa Murumäe (M-19), Roger ja Robin Rohilaiu (IT-19) mõtted antud teemal andsid projekti rahvale edasi Mariliisa ja Robin. Tore oli näha meie kooli noori nii julgelt teiste ees inglise keeles esinemas.

Õpilastele anti ülesandeks täita “RED Project Creativity Journal.” Märkmik sisaldas erinevaid vahvaid ülesandeid. Esimene neist oli “Bingo,” milles tuli leida vastavalt kirjelduse järgi projektis osaleja. “Six word stories” eesmärk oli kirja panna neli kuue sõnalist lugu oma kogemustest Türgist. “1 second every day“, jäädvustada 1 sekundilisi videoid igast päevast ja lisada need e-raamatusse. “Photo trail” ülesanne oli jäädvustada pilte reisist Euphesusele ja Priene´i. “Record,” milles tuli vastata küsimustele seoses tehnoloogia kasutamisest COVID viiruse ajal ja enne seda. Viimaseks, kirjeldada Erasmuse reisi 3 sõnaga.

Saime tutvuda ka kohaliku kultuuri ja ajalooga. Käisime kahel ekskursioonil: PrieneEphesus. Kõigest täpsemalt on võimalik lugeda meie blogist.

Erasmus+RED projekti viimane kohtumine toimub juba selle aasta novembris Iirimaal.

HKHK Erasmus+RED Türgi meeskonna nimel

Liis Rüü, projekti juhtõpetaja