HKHK puidu ja ehitusosakonna õpetajad Margus Krips, Aare Mehiste, Toomas Kivisalu ja Tiit Lints külastasid Erasmus+ projekti “Head oskused annavad ameti” raames Roc Mondriaani kooli linnakut Hollandis, Haagis. Koolil on kokku 5 erinevat õppemaja, kõiki külastada seekord ei jõudnud, sest hooned paikenvad erinevates piirkondades. Meie õpetajad said tutvuda hoonetega, kus õpetatakse automehhaanikuid, IT tarkvara- ja riistvaraspetsialiste, elektrikuid ning torumehi, jalgratta mehhaanikuid ning ehitusviimistlust ja puuseppi. Koolis saab õppida erinevatel tasemetel ja õpe kestab aastast kuni kolme-neljani.

HKHK õpetajaid võeti vastu innovatsioonikeskuses, kus tegeletakse õppe arendamise ja projektide loomisega, et lõimida erinevaid õppekavasid. ROC Mondriaan teeb palju koostööd teiste koolide ja ettevõtetega. Meie jaoks täiesti uus teema oli tublide programm kus osalevad õppetöös hakkama saavad õpilased. Neile on välja töötatud mitu programmi. Näiteks loodi eraldi e-spordi harrastamiseks arvutiklass, seal moodustatakse meeskonnad ja õpitakse selle uue spordiala telgitaguseid. Külastati ka teenindus, kokandus ja hotellikooli, mis jättis väga hea mulje ning tundus, et tase on kõrge. Näidati nii hotellitubasid, kööke kui ka klassiruume ning pakuti ka pidulikku õhtusööki. Koolis on õpilastel suur vastutus ning nad teevad kõike ise. Üllatav oli, et praktika periood on neil väga pikk, kahel viimasel aastal on õpilased 6 kuud praktikal.