baskimaa koolijuhid HKHKs26.septembril külastasid HHKH-t kutsekoolide juhid Baskimaalt. Külalised saabusid Eestisse Erasmus+ rahastatud projekti raames, et tutvuda kutsehariduse korraldusega Eestis. Lisaks meie koolile vaadati ka Pärnumaa Kutsehariduskeskust ning külastati Innovet. Koolijuhid tutvusid HKHK õppekorraldusega, vestlesid kooli juhtkonnaga ning külastasid ka mõningaid tunde. Arutati ka õpilaste välispraktika võimalusi ja rahvusvahelist koostööd. Loodetavasti aitab külaskäik kaasa uute toredate projektide sündimisele.