Septembri viimasel laupäeval lendasid neli Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetajat nädalaks Iirimaa pealinna Dublinisse, et kohtuda Erasmus+ projekti „Flexible Tailored Learning Pathway for Everyone“ (FlexLearn) koostööpartneritega. Projektis osaleb neli koostööpartnerit: lisaks Haapsalu Kutsehariduskeskusele on esindatud partnerid Iirimaalt, Hollandist ja Soomest.

Iirimaal keskenduti varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamisele. Kõik projektipartnerid jagasid kogemusi oma haridussüsteemide näitel ja tõid välja kitsaskohti, millega tuleb süsteemi paremaks toimimiseks veel tegeleda. Saadi uusi teadmisi, kuidas nõustada ja julgustada õppijat analüüsima ja hindama oma läbitud formaalseid ja mitteformaalseid õpinguid või omandatud töökogemusi. Nädala jooksul külastati nelja Dublinis asuvat kutsekooli ning üht treeningkeskust, mis mõeldud kutseoskuste praktiliseks õppeks. Osaletud sai Dublini ja Dún Laoghaire’i haridus- ja koolitusnõukogu poolt korraldatud VÕTA-teemalisel sümpoosiumil.

Üks võimalus leidmaks viise, kuidas muuta õppetöö õpilaste jaoks paindlikumaks ja kättesaadavamaks, on teha koostööd kolleegidega nii kodus kui välismaal, sest kogemuste jagamine aitab leida uusi lähenemisviise.

Projektikohtumiste eesmärk on vahetada kogemusi Euroopa kutseõppeasutustega ning õppida parimatelt praktikutelt, kuidas korraldada koolis õppetegevust nii, et see oleks kõigile õppijatele jõukohane.

Projekti üldises fookuses on kaasav ja kohandatud õppeprotsess. Rahvusvahelised kogemused, mida osalejad kohtumistel jagavad ja saavad, laiendavad ning arendavad õpetajate pädevusi ning parandavad hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust igas osalevas riigis.

Juba novembris kohtuvad riikide projektijuhid Eestis, täpsemalt HKHKs, et paika panna edasised tegevused ning tagasi vaadata ja analüüsida juba toimunud kohtumisi.

Kevadel kohtutakse projektipartneritega Hollandis, et jagada kogemusi õpilase enesejuhtimise, õppimis- ja tegevusoskuste arendamist soodustavatele õppemeetoditele (projektikoolitus, simulatsioon, rühmatöö) ning maikuus tervitame oma partnereid Haapsalus, kus teemaks tuleb digitehnoloogiate kasutamine õppimise toetamiseks.