HARNO kutsel osalesid maikuu viimasel päeval meie välissuhete koordinaator Heli Heimo ja haridustehnoloog Airi Aavik DIGI ENE rahvusvahelisel veebiseminaril “Developing and Sharing Excellence on digitalisation of learning – Webinar on Digital Pedagogies” ettekandega Haapsalu Kutsehariduskeskuses  kasutatavaist digiplatvormidest ja digipädevuse mõõtmise mudeleist. Veebiseminari oli kuulamas üle 80 osaleja Euroopa eri riikidest.

DIGI ENE on üks ETF-i (European Training Foundation) tippvõrgustiku raames käivitatud algatusi, kus fookuses on digitaalsed õpetamise ja õppimise praktikad. Algatuse eesmärk on näidata, kuidas digipedagoogika õppetöösse rakendamine rikastab õppeprotsessi. Tutvustatakse digitööriistu ja -metoodikaid ning aidatakse osalevatel asutustel neid õppetöösse integreerida. Ka HKHK ettekanne tõi kuulajateni praktilisi näiteid koolis kasutatavatest digiplatvormidest, õppijate ja õpetajate digipädevuste mõõtmisest ning kooli järjepidevusest oma töötajate digioskuste arendamisel.

European Trainig Foundation on ELi agentuur, mis toetab Euroopa Liitu ümbritsevaid riike haridus-, koolitus- ja tööturusüsteemide reformimisel.