24. märtsist kuni 7. aprillini on KHK bürootöö esimese kursuse õpilastel päevad tihedalt tegemisi täis, sest HKHK-s on külas grupp õpilasi ja õpetajaid Saksamaalt Dresdenist. Teiste riikide õpilased pole HKHK-s enam ammu mingi ime, sest ikka-jälle on keegi meil praktikal, külas, õppimas või muidu uudistamas. Seekord teeme aga asju natuke teistmoodi ning BT-18 grupp viib õppetöö raames läbi külaliste vastuvõttu koos kõige sinna juurde kuuluvaga nagu näiteks päevakava koostamine, transpordi korraldamine, kokkulepped erinevate asutustega, koostöö õpetajatega ja igapäevane osavõtt saksa õpilaste tegemistest.

Dresdeni õpilased ja õpetajad on HKHK-t külastanud mitmel korral ning üheskoos on osa võetud ka mõne aasta tagusest koostööprojektist. Seekord külastavad meid sotsiaalkindlustuse eriala õppurid ning nende huviks ongi tutvuda eestimaise sotsiaalvaldkonnaga. Kahenädalasse programmi mahuvad Rehabilitatsiooni- ja Sotsiaalkeskuse, Haapsalu lastekodu ja Viigi kooli külastused, kohtumine Sotsiaalministeeriumi töötajaga ning samuti ka kohalikud muuseumid, looduskaunid kohad ning ekskursioon Tallinna koos Kunstihoone külastamisega. Esimestel päevadelon õpilastega kaasas ka kaks õpetajat, kes tutvuvad kooliga ja osalevad koos õpilastega ka mõnes tunnis. Homme näiteks õpitakse tegema eesti sööke ja seejärel natuke ka eesti keelt, et kiiremini kohalikku maastikku sisse elada.