Erasmus_AdELe_teemaks_Hollandis_koostöö

HKHK poolt ellukutsutud täiskasvanuharidust edendav Erasmus+ projekt “AdELe” viis läbi esimese õpetajate ja koolitajate koostööteemalise koolituse Hollandis, partnerkool ROC Mondriaan’is. Projekti AdELe töine nädal Haagis kestis 11 – 15 märts ja tõi kokku üle kahekümne täiskasvanuharidusega tegeleva spetsialisti. Lisaks õppekäikudele oli teemaks koostöö erinevate osapoolte vahel täiskasvanuõppes.

Koos projektipartneritega ItaaliastKreekast ja Horvaatiast esitlesid kõik osalejad üksteisele koostöövorme oma organisatsiooni täiskasvanuõppes. Vastuvõtjad Hollandist olid pannud kokku kava, kus külalised said mitmekesise ülevaate koostööst hollandi kutsekooli ja erinevate asutuste vahel. 

Haagi linna elanikest moodustavad hollandlased ligikaudu 50%. Ülejäänud on sisserändajad väga erinevatest rahvustest, kes kõik vajavad keeleõpet tööturul toimetulekuks. Hollandi keelt õpetatakse lisaks koolidele ka erinevates paikades kohapeal, et jõuda paremini keeleõppe vajajateni. Näiteks toimub keeleõpe muukeelsetele lastevanematele üldhariduskoolide või tervisekeskuste juures, aga ka näiteks raamatukogudes. Keeleõppe läbiviimisesse on kaasatud arvukalt vabatahtlikke.

Palju tähelepanu pööratakse erivajadustega inimeste töövõimaluste loomisele. Kaitstud töö keskuses sai teha erinevaid jõukohaseid töid nagu  raamatute köitmine, mööbli restaureerimine, küünalde või pargipinkide valmistamine.

Väga muljetavaldav oli jalgrattapood, mille juures õpetatakse jalgrataste remonti koolist väljalangenud noormeestele. Kuna jalgratas on Hollandis ülipopulaarne sõiduvahend, siis tööpuudust karta pole ning jalgrataste remonditöökodasid leidub kõikjal.

Hollandi programmi jäi veel palju toredaid tegevusi, mis kõik aitasid kaasa selle riigi ja rahva tundmaõppimisele. Giidituur Haagi südalinnas, väljasõit Rotterdami, kohalike toidutraditsioonide ning kommete tundmaõppimine, kunstimuuseumi külastamine ning tagasiteel peatus Amsterdamis.

Järgmine AdELe projekti kohtumine toimub maikuu keskel Itaalias, kus põhiteemaks on täiskasvanuhariduse õppekavade loomine.

Õpirändes Hollandis osalevad HKHK koolitusjuht Ingrit Kera, arendusjuht Aile Nõupuu, töökohapõhise õppe koordinaator Eneli Uibo ning turismivaldkonna juhtõpetaja Kaire Reiljan. Lisaks Eestile osalevad projektis Hollandi, Kreeka, Itaalia ja Horvaatia täiskasvanuhariduse eestvedajad.

Videot AdELe tegemistest Hollandist näeb SIIT